นครปฐมไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 4 ขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก

นครปฐมไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 4 ขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก

จังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก และปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม วันนี้ (12 ม.ค.64) มี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ถึงวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้เน้นย้ำ ขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การระบาดของเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดนครปฐมขณะนี้มีจำนวน 77 ราย รักษาหายตรวจไม่พบเชื้อและกลับบ้านแล้ว 55 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 22 ราย ในส่วนของการตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ตรวจแล้ว 14,920 ราย เป็นคนไทย 9,388 ราย ต่างชาติ 5,542 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการตรวจเชิงรุกในทุกพื้นที่ โดยในสัปดาห์นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่ค้นหาโควิด-19 เชิงรุก ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งทุกคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ ร้านค้า ในการปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและเกิดความเข้าใจว่าเป็นการเตรียมความพร้อมหากมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจะไม่มีการนำเชื้อเข้าไปในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว