อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรเกษตรกรควรดูแล ให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และควรคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2-6 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรให้ความอบอุน แกตนเองอย่างเพียงพอ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น สำหรับบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งควรระมัดระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดออกจากฝั่ง

 

ส่วนคำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลางระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไมทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กซึ่งมีความต้านทานต่ำกว่าสัตว์ตัวเต็มวัย ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรดูแล ให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และควรคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้งและควรให้น้ำในช่วงเย็นและค่ำ เพื่อลดการระเหยของน้ำ