รองผบ.ทสส.และคณะฯ ชื่นชมมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้(13 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.ทสส.และคณะฯ ลงพื้นที่ ติดตามาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวชื่นชมในนาม สปม. หรือศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 ด้านความมั่นคง

ซึ่งจะมาดูความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรีในทุกมิติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจน ไม่เฉพาะด่านความมั่นเพียงอย่างเดียว ทำให้ความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี /ผบ.ทสส. /สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ศบค. ทางจังหวัดได้รับทราบและดำเนินการอย่างดีอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งคือ หากเกิดระบาดจริงๆ จำเป็นต้องมี รพ.สนาม ซึ่งสุพรรณบุรีเตรียมใช้ ม.เทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช ขอให้ทำความเข้าใจกับชุมชน ต้องมีการเสียสละ ซึ่งกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ อสม.  และมั่นใจว่าการทำงานของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการเตรียมการอย่างเข้มแข็งน่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แน่นอน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะได้นำเรียนต่อ ผบ.ทสส.และ ศบค. ว่าสุพรรณบุรีดำเนินการอย่างไร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

 

นอกจากนี้ ยังมีข้อห่วงใยเรื่องของแรงงานต่างด้าว แม้จากการรายงานจะไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ และผลการตรวจหาเชื้อจะมีผลเป็นลบทั้งหมดก็ตาม  ขอให้ทางจังหวัดเดินหน้าคุมเข้มจุดตรวจทั้ง 4 จุด ซึ่งจะทำให้จังหวัดปลอดภัย และป้องกันคนติดเชื้อไม่ให้เข้ามาในจังหวัด

 ทั้งนี้ คณะฯได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดตรวจคัดกรอง ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี  ซึ่งในภาพรวมพอใจการเตรียมความพร้อมของจังหวัด สุพรรณบุรี จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางต่อไปจังหวัดนครปฐม