สุพรรณบุรี ผักคะน้าปั่นสุข ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเกษตรกรยามวิกฤตโควิด-19

จากกรณี นายวิชิต หลุเจริญ เกษตรกรชาวสวนคะน้าในพื้นที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี กำลังประสบภาวะวิกฤติอย่างหนัก ต้องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากราคาผักคะน้าที่ตกต่ำอย่างมาก เนื่องจากจากราคาหน้าสวนจากเดิม ราคากิโลกรัมละ6บาท แต่ ปัจจุบันเหลือเพียง 1-2บาท ยังไม่มีพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อ จนต้องทำใจไถผักคะน้าทิ้งเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว

ล่าสุดได้ภาคเอกชน ที่ทราบข่าวมาช่วยแบ่ง เบาภาระเกษตรรายได้กังกล่าว อาทิเช่น พระธำมรงค์ โชติธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอด่านช้างรับชื้อ300 กิโลกรัม , วัดโภคาราม อ.อู่ทอง รับซื้อ 200 กิโลกรัม นายเอก ประทุมรัตน์ อาชีพนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง รับชื้อ 5,000 กิโลกรัม โดยรับชื้อผักคะน้าเพื่อแจกฟรีให้กับ ชาวบ้าน, โรงพยาบาล, หน้าสถานที่ราชการ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนคะน้าอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายเอก ปทุมรัตน์  อาชีพนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง ชาวสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในยุควิกฤติวิด-19 แบบนี้ เราคนไทยต้องช่วยกันตามกำลังที่ช่วยได้ ในส่วนของตนจะนำคะน้าที่ซื้อครั้งนี้ไปแจกจ่ายให้กับ รพ.ต่าง เช่น รพ.สามชุก รพ ศรีประจันต์ รพ.เดิมบางนางบวช เป็นต้น สำหรับคะน้า ที่เหมาจากไร่ในตำบลองค์พระอำเภอด่านช้าง ตนรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 7.5 บาท (สูงกว่าราคาปกติ 2 เท่า) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรี และผักคะน้าชุดนี้ ยังปลอดสารพิษ เพราะเจ้าของไม่ฉีดยา