รอง ผบ.ทสส.(1)ลงพื้นที่ สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัด จ.สุพรรณบุรี ร่วมกันให้การต้อนรับ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.ทสส.(1) และคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จัดตรวจคัดกรอง ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี

โดยนายณัฐภัทร กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวน 16 ราย รักษาหายแล้ว 10 ราย ถือว่าบุคลากรทางการแพทย์ของ จ.สุพรรณบุรีมีความพร้อมและความสามารถในเรื่องของการรักษาและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคตัวนี้ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอความร่วมมือในการค้นหากลุ่มบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกิจการซื้อขายสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 มาแจ้งต่อนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งออกมาตรการข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ โดยให้ประเมินและกำหนดพื้นที่เป็น 4 ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด  พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง