นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดทีม TST ลงพื้นที่ตลาดนัด แนะนำ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ติดตั้งใช้งานแอปฯ “หมอชนะ”

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส และ ลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ลงพื้นที่แนะนำการติดตั้งและเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ที่ ตลาดนัดสกุณีปักษี ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยประชาชนให้การตอบรับและสามารถเข้าใช้งานแอปฯได้เป็นอย่างดีอย่างดี

สำหรับแอปหมอชนะจะช่วยเสริมการทำงานของแอปไทยชนะ เนื่องจาก แอปหมอชนะ มีระบบติดตามตัวที่ละเอียดกว่าแอปไทยชนะ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนด้วยว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยง

โดยล่าสุด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จึงเป็น ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้มีประสิทธิภาพและวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ