พ่อเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดป้องกันโควิดระบาด

นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมนายวัฒนา  ยั่งยืน  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ  และ สาธารณสุข ออกสำรวจ และตรวจสอบตลาดนัดสหกรณ์ศรีประจันต์ เพื่อตรวจสอบความเคร่งครัดในการจัดการบริหารตลาดนัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึ่งจากการตรวจพบผู้จัดตลาดนัดปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี มีจุดคัดกรอง  รวมถึงร้านค้าส่วนใหญ่จะปูแผ่นพลาสติกใส ทำกำแพงป้องกันการรับเชื้อ  พร้อมกันนี้นายณัฐภัทร  ได้ถือโอกาสประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  รณรงค์  ขอความร่วมมือจากผู้ค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการในตลาดนัด ให้ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแค่ไหน  ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยบรรดาแม่ค้าก็ลดจำนวนลง  โดยแม่ค้าจากต่างจังหวัดจะไม่ให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนผู้ใช้บริการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมเน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าภายในบริเวณตลาดนัดทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกร้านติดป้ายชื่อร้านค้า ชื่อเจ้าของร้าน เบอร์โทรศัพท์ จัดทำทะเบียนรายชื่อเจ้าของร้านและประเภทสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดนัด