พสกนิกรสุพรรณบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พสกนิกรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย

วันนี้(17 ม.ค.64)ที่หอประชุมอาชาสีหมอก  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประกอบพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ

สำหรับความเป็นมาของวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2376 ดังนั้นจึงได้จัดรัฐพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย  และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยนานัปการ