นอภ.เมืองสุพรรณบุรี เชิญชวนอุดหนุนซื้อไม้ดอกไม้ประดับ หลังถูกยกเลิกเพราะโควิด 19

 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยลูกจ้างโครงการตำบลพัฒนาบูรณาการ (Tambon Smart Team) ลงพื้นที่แปลงเพาะเกษตรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ของนายสมศักดิ์ สะสมทรัพย์

หลังได้รับแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  โดยไม้ดอกไม้ประดับที่ลูกค้าสั่งจองไว้จัดงานต่างๆ ถูกยกเลิก ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

เนื่องจากต้องเลี้ยงดูพี่ชายที่ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ ทางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจ สามารถอุดหนุนซื้อไม้ดอกไม้ประดับ

(อาทิ ดาวเรือง ,บานชื่น ,คอสมอส ,ดาวกระจาย ฯลฯ) ได้โดยตรงที่นายสมศักดิ์ สะสมทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-8754310 โดยสวนตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ 3 บ้านสวนนก ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี