อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำ

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า ในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง  ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลง เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแกตนเองอย่างเพียงพอและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

 

คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาค ในช่วงนี้จะมีอากาศเย็น เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย  สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารลงเพื่อป้องกันอาหารเหลือ ทำให้เน่าเสีย สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำ

อนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวอากาศจมตัว เกษตรกรไม่ควรเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะควันไฟจะแผ่ปกคลุมบริเวณข้างเคียง ทำให้ทัศนะวิสัยลดลงเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และควันไฟอาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ