สุพรรณบุรี เตรียมเปิดตลาดนัดศาลากลางจังหวัด ช่วยเกษตรกรหลังการระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ของสุพรรณบุรีว่า  ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของสุพรรณบุรีเป็นวงกว้าง แม้ในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกัน ตลอดจน ภาคเอกชนในการให้พื้นที่ในการจำหน่ายกุ้งสามารถช่วยเกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่ขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรที่ออกตามฤดูกาลทุกผลผลิตจะมีปัญหาเนื่องการแพร่ระบาดของโควิด 19 บางกิจการยุติลง ตลาดสดปิดตัวลงแม้จะไม่ได้สั่งปิดก็ตามเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการเดินทาง ทำให้ผลผลิตของสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะเป็น คะน้า มะเขือเทศ ไม้ดอกไม้ประดับ ขายไม่ขาย ซึ่งทางจังหวัดได้คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการหาตลาดจัดจำหน่าย ซึ่งทางจังหวัดเตรียมใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัด เปิดตลาดนัดวันศุกร์ สำหรับให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการการเกษตรมาจำหน่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหัวส่วนราชการต่างสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรมาโดยตลอด

 

ทั้งนี้  หากเกษตรกรรายใดที่มีผลผลิตทางการเกษตร และประสบปัญหาเดือดร้อนการจำหน่าย ขอให้แจ้งผู้นำท้องที่ /ทางอำเภอ หรือเกษตรอำเภอ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆมาพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป