ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการคืนชีวิตให้แม่น้ำท่าว้า

วันนี้ (22 ม.ค. 64) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 กรมเจ้าท่า ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้แทนหน่วยงานจากกรมเจ้าท่า

ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนการขุดลอกแม่น้ำท่าว้าในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้วเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพแม่น้ำท่าว้า โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาเขต 1 สุพรรณบุรี นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ ให้การต้อนรับและร่วมกันพิจารณาการวางแผนดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำในแม่น้ำท่าว้าทางเรือ

 นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ กล่าวว่า ในอดีตแม่น้ำท่าว้าได้รับผลกระทบจากการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้น้ำเน่าเสีย แต่ปัจจุบันฟาร์มสุกรไม่ได้ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้าแล้ว จึงทำให้แม่น้ำท่าว้ามีสภาพใสสะอาดขึ้นในระดับหนึ่ง และมีเพียงน้ำเสียที่ปล่อยจากชุมชนในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ สิ่งที่ท้องถิ่นต้องการคือ การขุดลอกตะกอนสิ่งสกปรกที่สะสมมายาวนานหลาย 10 ปี โดยรู้สึกยินดีที่กรมเจ้าท่าจะเข้าดำเนินการขุดลอกเพื่อคืนชีวิตคืนสภาพระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ให้แก่แม่น้ำท่าว้า และคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปได้