นครปฐม ผบ.ทอ.ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม รร.การบิน ให้ผู้ว่าฯ นครปฐม

นครปฐม ผบ.ทอ.ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม รร.การบิน ให้ผู้ว่าฯ นครปฐม

ผู้บัญชาการทหารอากาศส่งมอบการกำกับดูแลโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน กำแพงแสน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

วันนี้ (22 ม.ค.64) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน ให้กับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ที่ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนและรองรับผู้ป่วยกรณีที่โรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังโรคเกินจำนวนขีดความสามารถที่จะดูแลและรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศเห็นถึงความสำคัญของโรงพยาบาลสนาม ที่จะช่วยเหลือประเทศในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงกำหนดให้โรงเรียนการบิน เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสถานที่มีความพร้อมและมีมาตรฐาน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโขติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ซึ่งทางจังหวัดได้ประสานขอรับการสนับสนุนไปยังกองทัพอากาศ เนื่องจากโรงเรียนการบินมีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากร และในช่วงของการระบาดรอบแรก ในปี 2563 กองทัพอากาศได้มอบหมายให้โรงเรียนการบิน จัดพื้นที่เพื่อเป็น State Quarantine แห่งแรกและแห่งเดียวของกองทัพอากาศ โดยมีกำลังบุคลากรในการดูแลได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งพื้นที่ของโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน ยังห่างไกลจากชุมชน ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความกังวลต่อการติดเชื้อ การดำเนินการของกองทัพอากาศในครั้งนี้ ถือเป็นการเสียสละและร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน่าชื่นชม

สำหรับระบบการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนและมีความปลอดภัยสูง โดยมีตึกอำนวยการเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานฝ่ายการแพทย์ มีห้องเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและควบคุมการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนพื้นที่บริเวณของผู้ป่วย มี 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ 96 คน มีอาคารปฐมพยาบาล ห้องชำระล้าง ห้องน้ำชาย-หญิงแยกส่วนอย่างชัดเจน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว