ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี สนองพระราชดำริ ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่จวนผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกผักสวนครัว สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยปลูกคะน้า ผักบุ้ง โหระพา พริก มะเขือ เป็นต้น

โดยใช้แนวคิดผู้นำต้องทำก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และสร้างความตระหนัก เพื่อมุ่งขยายผลสู่ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป

อันเป็นการลดรายจ่าย และสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน พร้อมรณรงค์ให้ประประชนปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ไวรัส covid-19 ระบาดระลอกใหม่