ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

วันนี้(23 ก.พ.64)นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ ให้กับนางสาย สีสด อายุ 103 ปี ที่บ้านเลขที่ 272 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี   จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะเดินทางไปมอบกระเช้า ให้กับนางติ้ว พลเวียงคำ อายุ 106 ปี  บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

       โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุทั้งสองคนและทรงมอบหมายให้ จ.สุพรรณบุรีดูแลอย่างต่อเนื่อง

          โดยผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส แม้สุขภาพร่างกาย จะไม่แข็งแรง เหมือนเดิมยังชอบแอบไปขุดดินถอดหญ้า เพื่อปลูกผัก ซึ่งขณะนี้ต้องทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆ ยายสายชอบทานกล้วยทุกชนิด

ส่วนยายติ้วชอบทานแตงโมงและพูดคุยกับคณะอย่างสนุกสนาน  ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำชับให้สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และหมอ พยาบาล ให้ตรวจวัดรักษาโรคต่างๆ ตลอดไป