อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยและหนอน กัดกินต้นพืชโดยเฉพาะถั่วเขียว

นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับการเกษตรในภาคกลาง ในระยะนี้ อากาศเปลี่ยนแปลง และมีหมอกในตอนเช้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยและหนอน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียว เนื่องจากศัตรูพืชดังกล่าว จะกัดกินและดูดน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อน ช่อดอก ฝักอ่อน ทำให้ต้นแคระแกร็น ใบหงิกงอ ดอกร่วงและฝักอ่อนบิดเบี้ยว ส่งผลให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ   นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหาย เนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะอากาศอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การทราบสภาวะอากาศล่วงหน้าจึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร