นายก อบจ.สุพรรณบุรี แต่งตั้งเด็กนักเรียนเป็นที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า  ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลง สังคมโลกเปลี่ยนไป ตั้งแต่เศรษฐกิจถึงการเมือง  จะเห็นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้น ตนได้ได้เดินทางเยี่ยมเยียนประชาชนทุกพื้นที่ ของสุพรรณบุรีได้พบผู้คนและเด็กๆนักเรียนหลายๆแห่ง เห็นความสำคัญของเด็กๆเหล่านี้ กล้าแสดงออกกล้าเสนอแนวคิด จึงลองนำเด็กจาก รร.สงวนหญิง ระดับมัธยม รร.วัดวรจันทร์ ระดับประถม  มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รุ่นจิ๋ว
เริ่มแรกแรกมาจากเราได้พูดคุย จึงได้รู้ว่าเขาเก่งมีความรอบรู้ในส่วนของเขา โดยเฉพาะเรื่องการเมือง ระดับท้องถิ่น เรื่องการเรียนเรื่องความคิดในเรื่องการเมืองของเด็กรุ่นใหม่ ทำให้เราเห็นความคิดของเด็กๆ เพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อไปถึงเด็กๆในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การกีฬา กิจกรรมต่างๆ เมื่อได้พูดได้คุยเราซึ่งมีอายุมากกว่า ตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ มุมมองของเด็กก็ต่างกันนั้น  ดังนั้นถ้าเรานำเด็กมาเป็นที่ปรึกษา จะทำให้เด็กหรือวัยรุ่น ได้เข้าใจในการทำงาน กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ถ้าเราได้เด็กกลุ่มนี้มาแล้ว เขาจะสามารถสื่อสารกับเด็กหรือเพื่อนๆได้ดีกว่าเรา
        จึงตั้งคณะที่ปรึกษาเด็กกิตติตมศักดิ์ขึ้นมา ประกอบด้วย น.ส.สุพัตตรา แซ่ลิ้ม น.ส.พันธุ์ทิวาพร ทักขพานิชย์ นักเรียนชั้น ม.4 รร.สงวนหญิง และ ด.ญ.ธิมาพร ชาวห้วยหมาก นักเรียนชั้น ป.3 รร.วัดวรจันทร์ ทั้ง 3 คนน่าจะทำให้งาน ขอบง อบจ.สุพรรณบุรี ประสบผลสำเร็จและทำให้ข่าวสารต่างๆไปถึงกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ได้รับรู้อย่างทั่วถึง เพราะการสื่อสารปัจจุบัน เด็กๆจะรวดเร็วกว่าเรา เชื่อว่าสิ่งที่ คณะผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็น นายก อบจ.สมาชิกสภาจังหวัด คณะที่ปรึกษา ทำนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ เท่าที่ได้สัมผัสเด็กเหล่านี้เชื่อว่าทั่ง 3 คนนั้นเก่งและมีความสามารถจริงๆจึงได้แต่งตั้งขึ้นมา  ยังมีอีก 5 คน วันนี้ไม่ได้มา นอกจากนั้นวันนี้ได้มียังมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความสนใจเข้ามา นั่งในสภาของจริง โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า  ที่ปรึกษา รมว.ทส. และที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวขอบคุณเด็กๆว่าพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานการเมือง ดังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ที่เกิดในสุพรรณบุรี ซึ่งเคยมีอดีตนายกรัฐมนตรี คือฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ที่เป็นต้นแบบนักการเมืองของพวกเรา ที่นำพาจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นน้องๆในฐานะที่เป็นเยาวชนของชาติและในอนาคต จะต้องมาแทนพวกรุ่นพี่ๆ วางพื้นฐานอย่างไรให้ทุกคนรู้จักความเจริญของ จ.สุพรรณบุรี ที่มี  ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เป็นต้นแบบนำพา จ.สุพรรณบุรี ให้เจริญรุ่งเรือง ก็อยากจะฝากให้น้องๆ ที่สนใจการเมือง เอาความจริงไปบอกเพื่อนๆ ให้รู้ว่านายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ที่มีเป็นคนสุพรรณบุรี ทำอะไรให้พวกเราบ้าง
        ด้าน น.ส.สุพัตตรา แซ่ลิ้ม 1 ในคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ นายบุญชู ให้ความสำคัญกับเยาวชน ตนเองเป็นคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความถนัดเป็นของตนเอง ซึ่งนายบุญชูมองเห็นตรงนี้ ที่ต้องการให้ทุกคนทำตามความถนัดของตนเองจริงๆ  ขอบคุณนายบุญชู ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ตนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นที่ปรึกษา ไปถ่ายทอดให้เพื่อนพี่น้องและทางบ้านได้ทราบว่าภารกิจของ อบจ.สุพรรณบุรี นั้นทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้าง