คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 ละสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (21 ก.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรี มีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 824 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้งหมด 917 เตียง (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงว่าง 29 เตียง  จำแนกผู้ป่วยเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 246 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 299 คน

3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 272 คน

4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 100 คน

และ จำหน่ายกลับบ้าน 62 คน รอ ADMIT 80 คน

            ด้าน Local Quarantine Suphanburi ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. แห่งที่ 2 มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 38 ห้อง พักเพื่อทำลายเชื้อ 1 ห้อง สามารถใช้ได้ทันที  1  ห้อง  /แห่งที่ 3 มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 22 ห้อง สามารถใช้ได้ทันที 4  ห้อง

 

            ขณะที่ สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 274 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 2,403 ราย และรักษาหายแล้ว 1,137 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก  1,269 ราย เสียชีวิตสะสม 30 ราย

ขณะที่ยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 มียอดรวมสะสม 444,057 คน คิดเป็นร้อยละ 77.96