คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

 

วันนี้ (1 ส.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรี มีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 2,284 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้งหมด 2,061 คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 435 เตียง  จำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้

1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 881 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 533 คน

3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 432 คน

4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 185 คน

และ จำหน่ายกลับบ้าน 74 คน

            ด้าน Local Quarantine Suphanburi ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. แห่งที่ 2 มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 38 ห้อง พักเพื่อทำลายเชื้อ 4 ห้อง สามารถใช้ได้ทันที 1 ห้อง /แห่งที่ 3 มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 22 ห้อง พักเพื่อทำลายเชื้อ 1 ห้อง  ไม่มีห้องรองรับ

            ขณะที่ สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 226 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 4,620 ราย และรักษาหายแล้ว 1,984 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 2,613 ราย เสียชีวิตสะสม 56 ราย

ขณะที่ยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.30 น. มียอดรวมสะสม 444,694 คน คิดเป็นร้อยละ 78.05