สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมประกวด เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น ภาพถ่าย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น ภาพถ่าย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้