เริ่มแล้ว งานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ Interactive Multimedia ที่ สุพรรณบุรี

วันนี้(16 ก.ย.64)เวลา 13.00 น. ที่ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบInteractive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมกล่าวว่า มรดกทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติของชาติมิใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่นจะต้องรักและหวงแหนสิ่งที่เป็นจุดเด่นอย่างแท้จริงให้เข้าไปฝังอยู่ในหัวใจพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นคนไทยที่จะต้องเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้เห็นอย่างสืบเนื่องและสืบทอดให้คงอยู่คู่สั่งคมไทยต่อไป

ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง “ศิลปิน” ที่มีทั้งด้านดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่งเพลงสากล และศิลปะด้านต่างๆ จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ และขอชื่นชมศิลปินคนสุพรรณฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทุกท่านมีสร้างสุนทรียภาพและความสุขให้กับคนสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดสุพรรณบุรีจะสามารถขับเคลื่อนสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกในอนาคต

ด้าน นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีรากฐานและทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรีอย่างเข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมายาวนาน มีปูชนียบุคคลทางด้านดนตรี อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล เพลงเพื่อชีวิต และศิลปะด้านต่าง ๆ ที่เป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจของศิลปิน รุ่นใหม่ ๆ ทั่วไป ที่จะก้าวตามไปสู่ความฝันในการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ร่วมเวทีเสวนาตลอดทั้ง 3 วัน

โดยผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง เพจ ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ Interactive Multimedia