นครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอบางเลน

วันที่ 7 ตุลาคม .. 2564  นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอำเภอบางเลนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่ว่าการอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่โลหิตขาดแคลน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  123 ยูนิต ดวงตา 8 ราย และอวัยวะ 7 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว