นครปฐม นายกฯกาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ห่วงใยประชาชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น เอ่อล้นท่วมบ้านเรือน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่วัดบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัย  หลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ทำให้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนทำให้ได้รับความเดือดร้อน  จำนวน 70 ครัวเรือน

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี สู่จังหวัดนครปฐมในปริมาณมาก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำทำจีนเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำ นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอบางเลน นครชัยศรี และสามพราน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา เบื้องต้นทั้ง 3 อำเภอ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 27 ตำบล 146 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,125 ครัวเรือน 8,141 คน

ในส่วนอำเภอบางเลน มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 ตำบล รวม 428 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนผ่านจังหวัดนครปฐม ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนครปฐม จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในเบื้องต้นต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว