ชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง สุพรรณบุรี คว้ารางวัล กินรี Thailand Tourism Awards

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
     รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล
     ทั้งนี้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 จะมีพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจําปี 2564 สามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ Facebook Fanpage : Thailand Tourism Awards , Amazing Thailand