คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ ( 10 ต.ค..64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 1,400 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด 802 คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 607 เตียง โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้
    1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 264 คน
    2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 169 คน
    3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 299 คน
    4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 70 คน
            สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ  64 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 11,994 ราย และรักษาหายแล้ว 10,902 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก  867 ราย  มีเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 225 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 52 คน