วัดสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่วัดที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า

พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์จังหวัดสุพรรณบุรี

มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย เลขานุการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ และคณะกรรมการวัดสาลี จัดส่งมอบถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดสรร ให้แก่ วัดในเขต อ.บางปลาม้า ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 8 วัด ได้แก่ วัดดอกบัว วัดลานคา วัดอู่ทอง วัดขุนไกร วัดบ้านด่าน วัดบ้านหมี่ วัดบ้านเก่า วัดบ้านสูตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

ด้วยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่วิทยาลัยบรรหารแจ่มใส ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระราชทานถุงยังชีพมามอบให้กับราษฎรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4,500 ถุง โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และมอบให้กับนายอำเภอ นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่อไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เข้มแข็งแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้