อพท.7 สุพรรณบุรี ส่งเสริม ชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง สุพรรณบุรี คว้ารางวัล กินรี Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards ให้กับผู้ประกอบการ องค์กรและชุมชนท้องถิ่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ชนะการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 185 รางวัล จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ PM Studio กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ThailandTourismAwards และ Amazing Thailand  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน  ผู้ประกอบการ องค์กรและชุมชนท้องถิ่น ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 เพื่อผลักดันการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19

     โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกวดแข่งขัน จนได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ระดับประเทศ

 

     รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล