สสจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 แก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล

สสจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 แก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

          ที่  เทศบาลตำบลเขาดิน  อำเภอเดิมบางนางบวช นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  และนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นายมนูญ ศูยย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายธนนท์   พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางเดิมบางนางบวช และนายพุฒิพัฒน์    ชวรับเลิสสกุล   สาธารณสุขอำเภอเดิมบาง

 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19  ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19  นอกสถานบริการให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม 608  ผู้ป่วยติดเตียง  และประชาชน  ในเขตตำบลเขาดิน  ต.ยางนอน  ต.นางบวช  ต.ทุ่งคลี และ ต.โคกช้าง  อำเภอเดิมบางนางบวช   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับการให้บริการใน ครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 954 คน ซึ่งการรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วประชาชนทุกคนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด