ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ลงพื้นมอบถุงยังชีพ น้ำดื่นและสุขาลอยน้ำ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้(14 ต.ค.64) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่นและสุขาลอยน้ำ ในเขตพื้นที่ ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภายใต้นโยบาย ด้วยรักและห่วงใย จากใจกระทรวงแรงงาน”

โดยมี นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนตำบลองครักษ์ให้การต้องรับอย่างอบอุ่น

ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรม มีดังนี้

๑. มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด ณ หมู่ที่ ๒ วัดคลองโมง พร้อมกันนี้ยังมีบริการซ่อมแซมอุกปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่เสียหายเนื่องจากน้ำท่วม โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

๒. มอบสุขาลอยน้ำ จำนวน ๒ หลัง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

๓. มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ ชุด ณ หมู่ที่ ๗ บ้านหงส์