อพท.1 ร่วมกับ อพท.7 และภาคี พัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อพท.1 ร่วมกับ อพท.7 ลงพื้นที่หารือกับภาคีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มอบหมายเจ้าหน้าที่ อพท.7 ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ อพท.1 สำรวจและรับฟังข้อมูลเชิงลึกของเครื่องยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

     สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้  อพท. ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานภาคีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมเจ้าท่า และเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ในการเตรียมส่งมอบเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ  จำนวน 5 ลำ ผ่านชมรมเครือข่ายการการท่องเที่ยวทั้ง 5 ชมรม พร้อมทั้งเตรียมการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

     นอกจากนี้ได้นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ใน 4 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดโชติทายการาม บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก และสวนเกษตรแม่ทองหยิบ  เพื่อสัมผัสเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีคลองและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท.