คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (15 ต.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 1,400 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด 905คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 522 เตียง โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้

1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 263 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 213 คน

3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 353 คน

4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 76 คน

 

สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 84 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 12,423 ราย และรักษาหายแล้ว 11,207 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 989 ราย  มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 1ราย รวมเสียชีวิตสะสม 227 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 179 คน