ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

น.ส.พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี และทีมงานลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนที่มีศักยภาพ เมื่อวันเสาร์ 16 และอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยและแนะนำแนวทางความร่วมมือผลักดันตลาดท่องเที่ยวคุณภาพตามแผนดำเนินการปี 2565

เตรียมความพร้อมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชน การเกษตรอาหาร การเรียนรู้ และสรรหากิจกรรมน่าสนใจในโปรแกรมท่องเที่ยว ตามโครงการ เที่ยวสุขใจ ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี – อ่างทอง อาทิ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่พระประจักษ์ หัตถกรรมเปลญวน – ปลาหมำ  สถานที่เรียนภูมิปัญญาชาวบ้านนำไปสู่การสร้างรายได้ในชุมชน, โคกหนองนาบ้านต้นตาล แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ, ชุมชนท่องเที่ยวตำบลวังยาง / สมหวัง@วังยาง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาเรียนรู้การปลูกแห้ว เก็บแห้ว และการแปรรูปแห้วเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งของคาวของหวาน และแห้วสุพรรณเป็นสินค้า GI ที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี

สวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ สถานที่พักกลางสวนมะพร้าวที่มีกิจกรรมต่างๆ ภายในไว้ให้ร่วมสนุก, ฟาร์มมะเขือเทศแตะขอบฟ้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กำลังขยายเป็นสถานที่ กิน – เที่ยว – ที่เรียนรู้ – กิจกรรมworkshop และมุมถ่ายภาพสวยๆ, ศูนย์เรียนรู้จิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) เป็นสถานที่เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยใช้เทคโนโยลีเข้ามาช่วยในการผลิต

และยังมีสถานที่ที่น่าสนใจภายในศุนย์อีก อาทิ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ, แปลงนาสาธิต, เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต ฯลฯ, ขจี คาเฟ่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจติดริมคลองสองพี่น้อง อาหารอร่อย กาแฟรสดี ขนมเค้กนุ่มๆ   และแนะนำการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน SHA & safety travel ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัครมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าใช้บริการ