ททท.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี พร้อมทีมงานเดินทางไปต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ตำบลบ้านโพธิ์ อำเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในการนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง ตามแผนปฏิบัติงานด้านการตลาด ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการ “เที่ยวสุขใจไปด้วยกัน สุพรรณบุรี -อ่างทอง” กำหนดส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา กิจกรรมการเรียนรู้ฯ และชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ ถ่ายภาพแชร์ความสุขบนสื่อ Social Media ของตนเอง เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการบอกต่อประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาเทียบระดับ

 

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี อีกแห่งหนึ่ง ที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่าให้ได้ศึกษา และเรียนรู้ ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว ได้สัมผัสถึงอัตลักษณ์เมืองรองจังหวัดสุพรรณบุรี

อาทิ กิจกรรม “สนุกสุขเกษตร” หิ้วปิ่นโตกินข้าวที่ห้างนา ดำนา, เข้าเล้าเป็ดเก็บไข่มาทำไข่เค็มใบเตย, เก็บไข่นกกระทา, ทำไข่ครก, เล่นสไลเดอร์โคลน หรือจะเดินเที่ยวชมบ้านเรือนไทยที่จัดแสดงสิ่งของต่างๆ เช่น เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ, เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต, เรือนพระแม่โพสพ และ ยุ้งเก็บข้าวที่จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการทำนาตั้งแต่อดีต…ฯลฯ และภายในศูนย์ฯ ยังมี ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของฝากและผลิตผลทางการเกษตร ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ไว้บริการอีกด้วย