สุพรรณบุรี จัดพิธีสมโภชพระนามพระพุทธสุพรรณมุนีศรีศาสดา (หลวงพ่อขุนด่าน)และประเพณียกดาบชาติพันธุ์ถวายพระพุทธสุพรรณมุนีศรีศาสดา (หลวงพ่อขุนด่าน)

เช้าวันนี้(12 ธ.ค.64) เวลา 10.00 น.ชุมขนคุณธรรมวัดดงเสลา ตำบลองค์พระ อำเมืองด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี. นายณัฐภัทร. สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธีสมโภชพระนามพระพุทธสุพรรณมุนีศรีศาสดา (หลวงพ่อขุนด่าน) และประเพณียกดาบชาติพันธุ์ถวายพระพุทธสุพรรณนีศรีศาสดา (หลวงพ่อขุนด่าน) ประจำปี ๒๕๖๔. พร้อมอ่านพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คุณแม่สิฬิฬินณนี บุญนาค นำขบวนเชิญดาบหลวงพ่อขุนด่านไปยังอุโบสถ พร้อมเปิดผ้าแพรคุมป้าย พระนาม “พระพุทธสุพรรณมุนีศรีศาสดา”แล้วนำถวายดาบเป็นปฐมฤกษ์

   โดย นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อขุนด่าน ว่า วัดดงเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระนามว่าหลวงพ่อขุนด่าน เป็นศิลปะอู่ทองปางพิจารณาชราธรรม ซึ่งมีหน้าตักกว้าง ๑๖ ศอก สูง ๒0 ศอก เนื้อทองเหลืองรมดำเป็นพระพุทธรูปพระประธาน ประจำอุโบสถมหาอุตม์ของวัดดงเสลาแห่งนี้ ซึ่งนับเป็นพระประธาน ที่เป็นศิลปะอู่ทองปางพิจารณาชราธรรมองใหญ่ที่สุดองค์เดียวในโลกก็ว่าได้ หลวงพ่อขุนดาน เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่ปกป้องพิทักษ์รักษาเมืองสุพรรณบุรีด้านทิศตะวันตก จึงเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจำหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน จึงได้นำความกราบทูลฝ่าพระบาทท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อขอประธานพระนามเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อวัดและชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ความทราบถึงฝ่าพระบาท ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตายิ่งจึงทรงประทานพระนามหลวงพ่อขุนด่านว่า “พระพุทธสุพรรณมุนีศรีศาสดา” ทรงหมายถึง ให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดของเมืองสุพรรณบุรีอีกองค์หนึ่ง

ทั้งนี้ การถวายดาบหลวงพ่อขุนด่าน มีมาตั้งแต่สร้างองค์หลวงพ่อซึ่งเป็นปริศนาธรรมสอนให้รู้ว่า ให้พุทธบริษัททั้งหลายตัดกิเลสมีความโลภความโกรธ ความหลง ให้เบาบางในจิตใจของตนแต่ในความเชื่อของชาวบ้านที่มากราบไหว้ขอพระหลวงพ่อขุนด่านเชื่อกันว่าสามารถตัดทุกข์ ตัดเคราะห์ ให้เบาบางลง ให้ร้ายกลับกลายเป็นดีจึงนำดาบมาแก้บนหลวงพ่อขุนด่านกันเป็นจำนวนมาก ด้วยในตำบลองค์พระแห่งนี้มีประชากรที่มีชาติพันธุ์หลากหลายเช่น ไทย-ไทยเชื้อสายจีน ลาวครั่ง-ลาวพวนมอญ-กะเหรี่ยง วัดดงเสลาจึงเป็นศูนย์รวมชาติพันธุ์ดังกล่าว และร่วมกันจัดงานประเพณียกดาบชาติพันธุ์ถวายหลวงพ่อขุนด่านประจำปีนี้ขึ้น

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลองค์พระกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ คณะไวยาวัจกร ประธานกรรมการและกรรมการชาวบ้านวัดดงเสลา