สุพรรณบุรี จัดงาน “ผูกใยยักษ์” เปลญวนยักษ์ บ้านต้นตาล สืบทอดวัฒนธรรมของชาวญวน

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  บ้านแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ 4  ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี   เป็นประธานเปิดงาน “ผูกใยยักษ์” เปลญวนยักษ์ บ้านต้นตาล  โดยมีชาวบ้าน กลุ่มสตรี  แต่งกายด้วยชุดอ่าวหญ่าย  ซึ่งเป็นชุดประจำชาติ เวียดนาม  หรือ ชาวญวน  ซึ่งชาวบ้านชุมชนแม่พระประจักษ์  จะเป็นลูกหลานชาวญวน  ที่อพยพย้ายถิ่มฐานจาก เขตสามเสน กทม. มาตั้งรกรากในถิ่นนี้มาหลายร้อยปี และได้สืบทอดวัฒนธรรมของชาวญวนมาอย่างยาวนาน  โดยปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านแม่พระประจักษ์ คือการถักเปลญวน และ การทำปลาหมำ โดยมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จนได้รับรางวัลมาตรฐาน 4 ดาว

นางสาวเรือนแก้ว  สังขรัตน์  ประธานวิสาหกิจชุมชนเปลญวนแม่พระประจักษ์  กล่าวว่า การทำเปลญวน เป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ทำกันมาเป็นรุ่นที่ 3 โดยเริ่มจากรุ่นย่า เริ่มต้นจากการสานเปลญวน จากผักตบชวา นำไปแลกเปลี่ยนสินค้า  จนมรดกทางภูมิปัญญานี้ได้ถ่ายทอดมาถึงรุ่นแม่   ได้เปลี่ยนจากผักตบ มาเป็นเส้นด้าย เพราะเห็นด้ายที่ผูกหูแจวเรือในอดีต  มีความแข็งแรงทนทาน เลยเปลี่ยนจากผักตบมาเป็นเส้นด้าย  กระทั่งมาสู่รุ่นลูก จึงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้แข็งแรงสวยงามมากขึ้น  รวมถึงปรับปรุงรูปแบบให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ ตามความต้องการของลูกค้า

ทางด้านนายภูวนารถ  จารุภูมิ นายก อบต.ต้นตาล กล่าวว่า บ้านแม่พระประจักษ์  ต.ต้นตาล เป็นที่ลุ่มมีแม่น้ำ  ช่วงกลางวัน พ่อบ้านจะนำสุ่มออกไปหาปลา มาทำอาหาร และ ทำปลาหมำจำหน่าย ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวญวน  แม่บ้านก็เป็นผู้ทำ  พอว่างงานก็นำผักตบมาตากแห้ง ทำเปลญวนจำหน่ายสร้างรายได้อีกทาง  กระทั่งชาวบ้านใน ต.ต้นตาล  ได้ร่วมใจกันสร้างสุ่มปลายักษ์  จนชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วนั้น  หลังจากพิษโควิด และน้ำท่วม ชาวชุมชนแม่พระประจักษ์ จึงได้ร่วมมือสร้างความสามัคคีกันอีกครั้งในการที่จะทำเปลยักษ์ ขนาดยาว 20เมตร เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน “ผูกใยยักษ์” เปลญวนยักษ์ บ้านต้นตาล

โดยให้นักท่องเที่ยว มาร่วมกันสร้างเปลยักษ์ร่วมกัน  โดยชุมชนจะมีชุดอ่าวหญ่าย ใส่ถักทอเปลยักษ์  พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นก็เที่ยวชม ชิมอาหารพื้นบ้านอาทิ ปลาหมำ และหมูหัน ซึ่ง มีสโลแกนว่า “ปลาร้า ปลาหมำ หมูหัน เปลญวน ต้นตาล” ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ ต.ต้นตาล ด้วยกัน