สุพรรณบุรี จำหน่ายหมูพาณิชย์… ลดราคา ช่วยประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายวินิจ  เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า เดิมประเทศไทยผลิตและส่งออกหมู/เนื้อหมูมาโดยตลอด แต่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยประสพปัญหาโรคระบาดระบาดในหมูเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องทำลายหมูที่ติดเชื้อเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด ทำให้หมูขาดแคลน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการงดการส่งออกหมูไปต่างประเทศเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนการแก้ไขปัญหาเนื้อหมูแพงกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน เป็นหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ณ จุดจำหน่ายบริเวณ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภาวะที่ราคาเนื้อหมูเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป จำหน่ายหมูให้กับประชาชนโดยจำกัดจำนวน 1 กิโลกรัมต่อคน ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 รวมถึงติดตามราคาไข่ไก่ ไก่สด และสินค้าอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อลดภาระ ค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค

          สำหรับร้านจำหน่ายเนื้อสุกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้านหมูแฮปปี้ฟาร์ม สาขาสุพรรณบุรี ถ.เณรแก้ว /สาขา โพธิ์พระยา /สาขา ตลาดเทศบาล 3 อ.เมืองสุพรรณบุรี/สาขาดอนเจดีย์ /สาขาด่านช้าง 1/ สาขาด่านช้าง2 / /สาขา อู่ทอง/ และ สาขาบางลี่ อ.สองพี่น้อง

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือ จาก บริษัท เบทาโกร จำกัด /บริษัท เอ็มที อู่ทอง จำกัดตลาดสดเทศบาลสองพี่น้อง /ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สุพรรณบุรี/ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี/ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี /ร้านเจ้ยุ หมูอินเตอร์ ตลาดริมน้ำสุพรรณบุรี จำหน่ายเนื้อหมูชนิดต่างๆในราคาย่อมเยาถูกว่าท้องตลาดไปจนถึง 31 มกราคม 2565

          อย่างไรก็ตาม ยังร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานตรวจสอบการผลิตเนื้อหมูแปรรูป/การติดป้ายราคา/ชั่งตวงวัด/หากตรวจพบและพิสูจน์ว่ากระทำความผิดจริงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาทันที หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1569