SVL Groupจัดติวเข้มบุคลากรด่านหน้า เรียนรู้ทักษะการกู้ชีพทำCPR เบื้องต้นช่วยเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมฝึกทักษะ CPR ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมี นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ผู้บริหารในนามกลุ่มธุรกิจ เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) กล่าวรายงาน โดยมี นายนิกร โพธิ์น้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง พ.ต.ท.ธนัช เฮ้าพรม สวป.สภ.บางสะพาน ร.ต.ท. สุขวุฒิ แสงบัว รอง สว.จร.สภ.บางสะพาน นายมงคล สุขประเสริฐ  กำนันตำบลร่อนทอง ผู้นำชุมชน ชาวบ้านชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วม โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลร่อนทอง , อบต.ร่อนทอง )

 นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บริษัทไลน์ ทรานสปอร์ต กลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป ที่ได้เห็นถึงความสำคัญร่วมส่งเสริมศักยภาพชุมชน กลุ่ม ชรบ. อปพร. ผู้นำ ชุมชนท้องถิ่นตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ในการทำ CPR สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยคืนชีวิตให้กับผู้ป่วย

ที่ผ่านมา ทีมอาสาฯ เหล่านี้ ได้มีจิตอาสาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ ตามความรับผิดชอบของแต่ละตำบล ทุกๆเทศกาล หรือมีกิจกรรมสำคัญๆ ก็จะเห็นพี่น้องชาว ชรบ. อพปร. ผู้นำ ชุมชน ทีม อสม. เสียสละออกมาช่วยตั้งด่านตรวจตราความเรียบร้อยในชุมชน และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มักจะเกิดขึ้นเช่น คนจมน้ำ เป็นลมหมดสติ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเป็นสาเหตุนำมาสู่การสูญเสีย ดังนั้นการยกระดับความสามารถ ให้มีความรู้ถึงขั้นตอนการ CPR เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และสามารถดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงทีในยามวิกฤต ก่อนนำส่งถึงมือแพทย์เพื่อทำการรักษา ก็จะสามารถลดการสูญเสียลงได้ ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการฯ และขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความเสียสละทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หวังว่าการอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกท่านมีความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ด้าน นายอุดม สดใส กล่าวว่า บริษัทไลน์ ทรานสปอร์ตฯ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจในเครือ เอสวีแอล กรุ๊ป ได้จัดโครงการดังกล่าว และร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,000 บาท พร้อมส่งทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อยในโครงการฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและชุมชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ เป็นอีกโครงการฯที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ เพราะว่าการช่วยต่อลมหายใจ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งสำคัญ โดยมีทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมประสานการจัดการ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ในการทำ CPR สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยคืนชีวิตให้กับผู้ป่วยก่อนส่งถึงมือแพทย์ เพื่อรักษาต่อไป/////////////