สุพรรณบุรีเปิดบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 9

ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ปีที่ 9

สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีความเป็นเลิศสร้างระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี การปลูกจิตสำนึกที่ดี และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันแบบดิวิชั่น1ดิวิชั่น2 โดยนำผลการแข่งขันในปีที่ 8 ประจำปี 2564 มาเป็นเกณฑ์ในการจัดดิวิชั่น ซึ่งจะได้ดิวิชั่น 1 จำนวน10ทีม และดิวิชั่น 2จำนวน 10 ทีม รวมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม กำหนดระยะเวลาการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่15 สิงหาคม2565เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

นายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรี ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนากีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวาที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬามาโดยตลอด และจากกระแสนิยมในกีฬาฟุตบอลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า กีฬาฟตุบอลสามารถพัฒนาให้ก้าวไปสู่กีฬาอาชีพได้

ทั้งนี้ อบจ.สุพรรณบุรี ได้ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในทุกระดับ ตั้งแต่เยาวชน ประชาชน และอาวุโส เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ และเป็นนักกีฬาอาชีพ เสริมสร้างให้การเล่นกีฬาอยู่ในหัวใจชาวงจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป