ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ นาวาภิกขาจาร ที่วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร

เช้าวันนี้(2 ก.ค.65)เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี ด้านหลังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วย ดร.ปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และและนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ นาวาภิกขาจาร ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหารแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมสิริมงคลแก่นักกีฬาที่จะทำการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2 -9 กรกฎาคม 2565

โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่า ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี ด้านหลังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จะมีการจัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ นาวาภิกขาจาร โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ที่ออกรับบิณฑบาตทางเรือ จำนวน 9 รูป ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก โดยทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ได้ให้ความสำคัญกับประเพณีตักบาตรทางน้ำอันดีงามนี้จึงได้อนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้

ทั้งนี้ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี ได้จัดเพิ่มโป๊ะแพ เพื่อให้ประชาชนเว้นระยะห่างระหว่างกันขณะใส่บาตรได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนอกจากเป็นการทำบุญแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ศึกษาพันธุ์กล้วยชนิดต่าง ๆ ที่หายากพร้อมเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นสามารถเดินทางไปขอพรหลวงพ่อโต และหลวงพ่อเงินในโบสถ์มอญเก่า หลังวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล