เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ ที่ สุพรรณบุรี

ค่ำวันนี้(2 ก.ค.65) ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ “สุพรรณบุรีเกมส์” เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -9 กรกฎาคม 2565

โดยนายวราวุธ กล่าวชื่นชม ว่า โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวน 13 โรง เป็นแหล่งผลิตนักกีฬา ที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับนานาชาติ และการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่นักกีฬา จะได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และยังเป็นการประเมิน
ความสามารถทางกีฬา ของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางด้านกีฬาให้สูงขึ้นไปจึงเป็นรายการแข่งขันกีฬาระดับชาติอีกรายการหนึ่ง ที่จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนากีฬาของ
ประเทศไทย ให้ยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการต้อนรับในการมา
เยือนในครั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดชุดการแสดง อันแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ และได้เตรียมเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี เช่น ตลาดสามชุก อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร อุทยานแห่งชาติพุเตยวัดป่าเลไลย์วรวิหาร วัดไผ่โรงวัว หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และหอคอย
บรรหาร-แจ่มใส ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สำหรับในวันที่ไม่มีการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความประทับใจ และความสุข ในการมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีการดำเนินงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ภาครัฐ และภาคเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ทำให้เกิดความพร้อมในทุกด้านจึงขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการผลิตนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา และการเป็นผู้นำวิชาชีพด้านกีฬา ส่งเสริมความร่วมมือ และความสามัคคี ระหว่างนักเรียน บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และปฏิบัติตามระเบียบ กฎกติกาตามมาตรฐานสากล โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ซึ่งมีโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 13 โรง โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกว่า 4,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ วิทยาเขตกลุ่มภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตชลบุรี เป็นสถานที่จัดการแช่งขันใน 14 ชนิดกีฬาและพิธีปิดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี