สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน

ยิ่งใหญ่ตระการตา ในแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ชมการแสดงมังกร สิงโต ชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรพ่นน้ำ การทิ้งกระจาดให้ทาน ชมการแสดงงิ้ว ลิเก ภาพยนตร์ ทุกคืน และคาราวานสินค้ามากมาย จากนั้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทงแห่โคมไฟ ปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี และการแสดงมังกรทองประกอบแสง เสียง พลุ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้ยังจะมี พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุมเตรียมจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสืบทอดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชาวไทย กับ ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มมากขึ้น  โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ในปี 2565 จึงเปลี่ยนแปลงวิธีการทิ้งกระจาดเป็นรูปแบบของการแจกของเพื่อมิให้เกิดการเบียดเสียดของผู้เข้ารับสิ่งของต่าง ๆ

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี โดยพบกับขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันในเวลาห้วงของการจัดงาน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ไม่เพียงเท่านี้  ในวันที่ 15 ส.ค.65 ยังมีการประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อ ทั้งภาครัฐและภาคเอกขน ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกขบวนแห่และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดงาน ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าว อย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2565