ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ฝากนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสปีริต น้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย ในการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

วันนี้(21 ก.ค.65)เวลา 13.00 น.ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวมอบโอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำ ลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ว่า

การกีฬาเป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่ดีของสังคมการฝึกซ้อมจะทำให้เรามีโอกาสได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขัน และสิ่งสำคัญที่ทุกคนได้รับ คือ การฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบที่ตนเองต้องมีเพื่อทีม

ซึ่งสิ่งนี้จะติดตัวเราต่อไปเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอนได้มีประสบการณ์และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนา ตนเองต่อไป และขอขอบคุณ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมการแข่งขันในนามของจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากความสำเร็จในด้านกีฬาแล้วขอให้ทุกคนระมัดระวังและป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยตลอดการแข่งขัน”ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น ทำให้ดีที่สุด แข่งขันอย่างมีสปีริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย นำประสบการณ์มาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ในทุกการแข่งขัน

ด้าน นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม  2565 ณ จังหวัด พัทลุง โดยมีนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วม จำนวน 228 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 44 คนรวม 272 คน ยอดรวมนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 336 คน  เจ้าหน้าที่ จำนวน 91 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 454 คน