สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562/2563 และ2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ “พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 /2563 และ 2564” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยในวันนี้(4 ส.ค.65) ที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บรรยากาศในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2562/2563/2564   บรรดาน้องๆนักศึกษา มาร่วมบูมให้กับรุ่นพี่อย่างสนุกสนาน และมีความสุข ซึ่งนอกจากนี้ยังมี บรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยผู้ปกครองต่างกล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่บุตรหลานเรียนสายอาชีพ แล้วสามารถศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นเกียรติแก่ครอบครัวอย่างยิ่ง ขณะที่บัณฑิตต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเรียนแบบทวิภาคี คือการทำงานควบคู่ไปกับการเรียน และทางสถาบันได้จัดหาสถานที่ทำงานให้ตรงกับคณะที่เรียน ทำให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้เป็นอย่างมาก คณะที่ครูผู้สอน ต่างกล่าวด้วยความดีใจและภาคภูมิใจที่เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์

ด้าน ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้สมบูรณ์แบบ ตามนโยบายของรัฐบาล ตอบสนองตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 500 คน โดยเฉพาะเป็นลูกหลานของท้องถิ่นจริงๆ เป็นโอกาสที่ได้ช่วยสังคม ทำให้เด็กเหล่านี้สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคในชุมชน จนเรียนจบปริญญาตรี ให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจ ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนไกลๆ เช่น กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ ก็ไม่สามารถไปเรียนได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง แต่ของเราค่าใช้จ่ายไม่มากเขาสามารถเรียนได้และที่สำคัญคือมีรายได้ระหว่างเรียน ทำให้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยได้ชื่นชมกับความสำเร็จลูกอย่างเช่นในวันนี้  เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆมั่นใจ ในการมาเรียนสายอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวข/ปวส/และระดับปริญญาตรี สามารถตอบสนองตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริงและทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น สถานประกอบการมีแรงงานที่มีคุณภาพ ในปีหนึ่งๆ เรารับไม่มากเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  /ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 /ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 9 แห่ง และคณะครู อาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เข้าร่วมพิธีด้วย