อ.เมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 หลัง พลังท้องถิ่นท้องที่ ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้(4 ส.ค.65) นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส และนายนพดล​ บุตร​พันธ์​ ท้องถิ่น​อำเภอ​เมือง​สุพรรณบุรี​ ร่วมมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดย ได้รับเกียรติจากนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1   โดยนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก, นายขุนแผน ดวงมาลา กำนันตำบลทับตีเหล็ก, นายไชยวัฒน์ เพิ่มพูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พร้อมผู้ปกครองท้องถิ่นท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

       ทั้งนี้ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมใจดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ พิการ และยากไร้ ทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี แห่งละ 1 หลัง

โดยมี 8 เทศบาลตำบล และ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 หลัง