อ.เมืองสุพรรณบุรี เปิดโครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้(4 ส.ค.65) ​ อ.เมือง​สุพรรณบุรี” นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส เป็นประธานโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”​เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ วัดธรรมมงคล (รางกระทุ่ม) หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี

 โดยนางสาวณัฐรดี ขาวเหลือง พัฒนาการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสุพรรณบุรี   พร้อมด้วยนายปรีชา คชวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง,​ นายเสถียรพงษ์ มาคงกุล กำนันตำบลไผ่ขวาง และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ที่เกี่ยวข้อง

 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณ วีรานุวัตร ผศ.ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

      ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เช่น การใช้ทุนปัญญาในกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ โดยกองทุนแม่ฯ ของแต่ละหมู่บ้าน นำขวดพลาสติก ขวดแก้ว ฯลฯ มาร่วมกิจกรรม เพื่อขายให้คนรับซื้อของเก่า และนำรายได้ถวายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ของวัด   รวมถึงการร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 67,000 บาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุนฯ) ทั้ง 41 แห่งในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป