อ.เมืองสุพรรณบุรี หาทางระบายน้ำเพิ่ม แก้ปัญหาน้ำหลากท่วมขังผ่าน ม.3 ต.ดอนตาล

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามเร่งแก้ไขปัญหากรณี​น้ำไหลหลากท่วมขัง ณ พื้นที่​หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี … ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล, เจ้าหน้าที่กองช่างฯ พร้อมด้วยนายคณิต​ จรเณร ผู้ใหญ่บ้าน,​ สมาชิก​สภา​ อบต., ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่

ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มต่ำ (มีบ้านเรือนราษฎรอยู่ราว 20 หลังคาเรือน รวมเกือบ 100 คน) และเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านลงสู่คลองระบาย (คลองน้ำทิ้ง) ตามธรรมชาติ (คลองสุพรรณ 3) ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 ในเบื้องต้นได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมใหม่รวม 2 จุดเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาลได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมให้การสนับสนุนทันที  อย่างไรก็ตามด้วยการที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในคลองระบายมีระดับที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเอ่อล้น ส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลลงไปในทิศทางตามธรรมชาติได้ จึงได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ พร้อมสำรวจพื้นที่และหารือวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาทั้งการดำเนินการเฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหาระยะสั้น รวมถึงการป้องกัน/ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะการหาจุดวางท่อเพิ่มเติม (แนวทางสาธารณประโยชน์) เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้เร็วขึ้น

 ทั้งนี้ อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนลดผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัย (น้ำท่วม) ที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที