สวท.สุพรรณบุรี เตรียมจัดกิจกรรม“มอบทุนส่งน้องเรียนและอาหารดีพี่ให้น้อง”แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์

สวท.สุพรรณบุรี เตรียมจัดกิจกรรม“มอบทุนส่งน้องเรียนและอาหารดีพี่ให้น้อง”แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง และโรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเดิมบางนางบวช

นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕67 ภายใต้ชื่อ “มอบทุนส่งน้องเรียนและอาหารดีพี่ให้น้อง” ขึ้น  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิงและโรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อขยายโอกาสให้เด็กในถิ่นทุรกันดารมีความอยู่ดี กินดีกันมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับประทานอาหารมื้อกลางวันที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยการนำทุนการศึกษาไปมอบให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.- บาท/กี่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับเด็ก ๆ

 

ทั้งนี้ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ได้ที่ สวท.สุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี หรือร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 391 214 5833 ชื่อบัญชี นางสาวสโรชา  หง่าสงฆ์  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 3596 9715/ 08 6345 2607