สุพรรณบุรี โรงพยาบาลศุภมิตรเปิดหน่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์บุญนาค พนาสันติภาพ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ทพ.สุเทพ ทัศนานุตริยกุล กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร นพ.ศราวุธ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการด้าน การแพทย์ พร้อมคณะทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี ร่วมกันเปิดหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านโรคภัยด้านเวชศาสตร์ และโรคกระดูกพรุน รวมไปถึงอาการบาดเจ็บจากไหล่ และในงานยังมีการทำสอบเครื่องมือทางกายภาพที่ทันสมัย

เนื่องด้วยสถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบันมีลักษณะการเจ็บป่วยที่ต้องการ การรักษาและบำบัดดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม ทางโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี จึงได้เปิดหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่จะให้บริการด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความโดดเด่น ด้านการรักษา การให้บริการ ที่มีคุณภาพเฉพาะเจาะจง เฉพาะด้าน เช่นด้านพัฒนาการเด็ก คุณภาพเท้า ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก การเจ็บป่วยอันเกิดจากโรคที่เกิดจากการทำงาน หรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังด้วยโปรแกรม การออกกำลังกายเฉพาะโรค ไม่ต้องทนอยู่กับความเจ็บป่วยจากเหตุนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแล รักษาที่ตรงกับ พยาธิสภาพมากที่สุด และได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ที่มีความต้องการรักษาที่เฉพาะด้าน โดยในเบื้องต้นจะให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. คลินิกพัฒนาการเด็ก 2. ชิ้นอีกสุขภาพเท้า 3. คลินิกคุณภาพกระดูก 4. คลินิกลดปวดและกลุ่มอาการจากการทำงานสำนักงาน (Office syndrome)  5. คลินิกโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย

โดยหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะเป็นหน่วยรักษาและดูแลผู้ป่วยประสบปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น