สุพรรณบุรี พร้อมโชว์เมนูเด็ด ร้อยร้าน ร้อยเมนูกับมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยเมนูเด็ดเมืองสุพรรณ ร้อยร้าน ร้อยเมนู  เน้นการคัดสรรร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน  ภายใต้แนวคิด “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” Clean Food good Taste และกิจกรรมรณรงค์โทษร้ายอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร ลด ละเลิก  NO FOAM ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกเลอะ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักท่องเที่ยว โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เชื่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกเหนือจากการจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ด้านนายเอกพันธ์  อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรี เมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า  การจัดงานทุกครั้ง มีการสรุปภาพรวมการจัดงานและการประเมินการจัดงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานให้ยิ่งใหญ่อลังการรองรับ วันแห่งความรักที่อบอุ่นว่าควรจัดหาศิลปินที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาเที่ยวงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนรายการอาหารมีการพิจารณาราคาให้เหมาะสมกับปริมาณอาหาร เพิ่มสถานที่จอดรถ ห้องสุขา เพื่ออำนวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งควรปรับปรุงผังการจัดตั้งร้านค้าให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ตลอดจนจัดสถานที่ให้เป็นธรรมชาติสวยงามและเพิ่มร้าน OTOP เพื่อโชว์ของดีเมืองสุพรรณให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีการสาธิต การปรุงข้าวผัดปลาสลิดโดย นางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ขณะที่ นายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  สาธิตการทอดไข่เจียวสมหวัง  ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านเมนูเด็ดเมืองสุพรรณ ร้อยร้าน ร้อยเมนู  ให้คณะผู้แถลงข่าวและสื่อมวลชนได้ชิม อาทิ สะเต็กปลาแซลมอล จาก ดาราปุระ วังยาง รีสอร์ท/ เมนู สมหวังจาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสเป็นต้น