สมาคมเอเชียและองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น – ไทย เตรียมเปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกในประเทศไทย ที่สุพรรณบุรี

สมาคมเอเชียและองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น – ไทย เตรียมเปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกในประเทศไทย  ที่สุพรรณบุรี ส่งเสริมการใช้จักรยานไปโรงเรียนและในชีวิตประจำวัน

ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดเผยว่า เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ได้รับบริจาคจักรยาน350 คันพร้อมวีลแชร์และอุปกรณ์ซ่อม จากองค์กรมิตรภาพเอเซียแห่งประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป็นธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกของไทย พร้อมเปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ของประเทศ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรี

ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป โดยมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมพิธีด้วยได้แก่ นายทากาชิ ฮาชิโมโต จากโครงการสนับสนุนจักรยาน, นางจุงโกะ โอฮารา รองประธานองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น JAFS / นางโยชิโกะ โอกาโมโต เจ้าหน้าที่องค์กร JAFS และคุณศิริณี เพชรเจริญ ประธานTAFS ประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สาโรช ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี  /ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม  ตลอดจนเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย จะเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

ทั้งนี้ สมาคมเอเชียและองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Asian Association &Asian Friendship Society) โดยมี ดร.คิมิฮิโก มูรากามิ เป็นผู้อำนวยการบริหารและผู้ก่อตั้ง ด้วยการบริจาคจักรยานใช้แล้วสภาพดีจำนวน 350 คันพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมและวีลแชร์ผู้พิการอีก 2 คัน เพื่อให้โครงการได้นำไปซ่อมบำรุงและแจกจ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนในชนบท ตามโครงการ Bike For Tomorrow ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ ในการทำหน้าที่รับบริจาคจักรยานจากผู้มีจิตศรัทธา นำมาซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนอิเลคโทรนิคเพื่อติดตามการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะรับคืนกลับมาซ่อมบำรุงเพื่อให้ผู้ขาดแคลนคนอื่นได้ใช้ต่อไป นอกจากนี้ ที่ผ่านมา องค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่งได้ให้ความสนใจนำจักรยานเของเด็กนักเรียน และประชาชน รวมทั้งวีลแชช์ของผู้สูงอายุและผู้พิการมารับบริการเพิ่มขึ้น//